Saffari Bywyd Gwyllt y Gaeaf

Llun 20 Mai 2024 4:55yb - 4:55yb Am ddim gyda mynediad

Ymunwch â ni am daith dwyawr am ddim* o amgylch yr Ardd Fotaneg, byddwn yn mynd i chwilio am ffyngau, adar ac efallai pryfaid hefyd.

Byddwn yn archwilio’r coetiroedd o amgylch y llynnoedd yng ngwarchodfa natur genedlaethol yr Ardd felly gwisgwch yn briodol ar gyfer yr adeg o’r flwyddyn gydag esgidiau addas.

Cyfarfod ger porth y Stablau. Arweinir y daith gerdded gan arbenigwyr bywyd gwyllt o Tadorna Tours.

*Bydd y daith yn para tua dwy awr ac am ddim ond mae mynediad arferol yr Ardd yn berthnasol.