Gweithgareddau i fynd yn WYLLT yn Hwb Bywyd Gwyllt Tadorna

Llun 20 Mai 2024 4:37yb - 4:37yb Am ddim gyda mynediad

Ymunwch â Theithiau Tadorna yn eu Hwb Bywyd Gwyllt bob dydd Sul ac yn ystod gwyliau’r ysgol gyda theithiau cerdded a gweithgareddau.

Mae’r Hwb Bywyd Gwyllt ar agor rhwng 11yb a 4.00yp. Galwch heibio i ddysgu am fywyd gwyllt a chadwraeth yn yr Ardd Fotaneg.

Hefyd, bydd gweithgareddau yn digwydd ar yr amser canlynol:

11:00yb-11:30yb – Agor trap gwyfynod

1:00yp – 1.30yp – Dro drwy’r dolydd

2:30yp – 3:30yp – Gweithgareddau crefft

Mae’r holl weithgareddau’n dechrau yn Hwb Natur Tadorna sydd yn yr ardal y tu ôl i Gaffi Botanica yn Bloc y Stablau.