Gweithdy Tusw a Thorch y Gwanwyn i ddau berson – 9.30yb -12 canol dydd

Sul 19 Mai 2024 9:43yh - 9:43yh Am ddim gyda mynediad

Gweithdy Tusw a Thorch y Gwanwyn –  19 Mawrth 9.30yb -12 canol dydd

Byddwch yn greadigol y gwanwyn hwn ac ymunwch â ni am weithdy tusw a thorch y byddwch wedyn yn mynd adref.

Dewch â ffrind neu anwylyn a dewch i fod yn greadigol ar y cwrs dau berson hwn.

Darperir yr holl ddeunyddiau i wneud ac addurno eich tusw a’ch torch.  Dewch ag unrhyw addurn arbennig neu benodol yr hoffech ei gynnwys yn eich tusw a’ch torch gyda chi.

Mae’r cwrs yn £60 i ddau berson ac mae hyn yn cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg, hyfforddiant, blodau a lluniaeth.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer plant dros 10 oed ac mae’n rhaid i oedolyn ddod gyda nhw.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw, trwy glicio ar y botwm: