Gweithdy: Darganfod eich bywyd gwyllt a’ch treftadaeth tirwedd

Llun 20 Mai 2024 4:22yb - 4:22yb Am ddim gyda mynediad

Dyffryn Tywi · Hanes Tirwedd Ein Bro’ · Gweithdy

Gweithdy: Darganfod eich bywyd gwyllt a’ch treftadaeth tirwedd

Ar Ddydd Iau, 19 Ionawr 2023, fe’ch gwahoddir i gwrs hyfforddi diwrnod o hyd, wedi’i anelu’n benodol at fusnes ym maes twristiaeth, a fydd yn eich helpu i ddarganfod rhagor am eich ardal leol.

Bydd Canolfan Wybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn dangos i chi sut i ddarganfod pa fath o fywyd gwyllt y gellir ei weld gerllaw a sut y gallwch helpu i gofnodi a dod yn rhan o brosiectau bywyd gwyllt lleol. Bydd Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed yn dangos sut mae cael gafael ar wybodaeth yn ddigidol am dreftadaeth leol, a sut mae dod o hyd i fapiau hanesyddol a’u defnyddio ar gyfer adrodd straeon lleol sy’n berthnasol i’ch safle.

Bydd lluniaeth ysgafn amser cinio i’r holl fynychwyr, ac yna yn y prynhawn trwy gerdded o amgylch bywyd gwyllt a thirwedd gyfoethog treftadaeth yr Ardd, gydag arddangosiadau ymarferol gan WWBIC o recordio gan ddefnyddio’r recordiad bywyd gwyllt ‘ap LERC Cymru’.

Addas i: Busnesau sy’n seiliedig ar dwristiaeth yn Nyffryn Tywi, safleoedd partner prosiect Dyffryn Tywi (staff a gwirfoddolwyr) a’r rheiny sydd am ddarganfod mwy am fwynhau, cofnodi a diogelu ein treftadaeth naturiol a diwylliannol.

Lleoliad: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ‘Tŷ Melyn’

Amser: Cyrraedd am 10.15yb i gychwyn am 10.30yb

I archebu lle am ddim, cysylltwch â: helen.whitear@gardenofwales.org.uk

Mae’r gofodau’n gyfyngedig.

Mae’r elfen hon o brosiect Dyffryn Tywi yn cael ei ariannu gan LEADER.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.