Dydd Mercher Mwdlyd – 1yp

Sad 20 Gorff 2024 3yh - 4yh Archebwch yma

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored, adrodd straeon ac archwilio ar gyfer plant cyn-ysgol.

Dewch draw am awr llawn hwyl o weithgareddau, crefftio, canu a llawer o hwyl!

Mae archebu lle yn hanfodol ar gyfer y sesiwn hon:

 

Noder bod gennym system archebu newydd. Ar ôl archebu lle, os na allwch fynychu’r sesiwn am unrhyw reswm, a allwch anfon e-bost i angharad.phillips@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667177 i ganslo eich lle gan fod galw mawr am y sesiwn hon.

Mae gan Ddydd Mercher Welly ffi o £1* am bob plentyn ac mae mynediad arferol i’r Ardd Fotaneg yn berthnasol.

*Noder nad oes modd ad-dalu’r ffi o £1.

Ar ôl archebu, os na allwch fynychu’r sesiwn am unrhyw reswm, a allwch anfon neges e-bost at angharad.phillips@gardenofwales.org.uk neu ffonio 01558 667177 i ganslo’ch lle gan fod galw mawr am y sesiwn hon.