Darlun Hanes Natur: Blodau gwyllt – cwrs celf

Llun 20 Mai 2024 3:31yb - 3:31yb Am ddim gyda mynediad

Eisiau hogi eich sgiliau lluniadu/peintio a chreu gwaith cywir gyda manylion a lliwiau mân? Efallai mai dyma’r cwrs i chi.

Mae’n dechrau ar 12ed Mai (gorffen 6ed Mehefin) ac yn cynnwys tiwtora ar-lein gan Sarah Bowe gyda dau ddiwrnod ar leoliad yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, 21ain ar 22ain Mai.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://www.aber.ac.uk/en/lifelong-learning/art-design/artletters/ a chliciwch ar y ddolen ‘CW300’ i lawrlwytho manylion llawn y cwrs.