Cysylltiad Natur

Llun 20 Mai 2024 3:35yb - 3:35yb Am ddim gyda mynediad

Cymerwch ychydig o amser i gysylltu ag amgylchoedd naturiol hyfryd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Bydd y sesiwn 2 awr hon yn cwmpasu’r cysyniad o gysylltiad natur, ymwybyddiaeth ofalgar a therapi natur. Bydd yn cael eu llacio, hwyl a dyrchafol.

Yn cael ei gynnal ar y 4ydd dydd Mawrth o bob mis, bydd pob sesiwn yn annibynnol o ran cynnwys felly byddwch chi’n profi gwahanol weithgareddau bob tro, os ydych chi’n dymuno dewch mwy nag 1 sesiwn!

Disgwyliwch arafu, ennyn diddordeb eich synhwyrau i weld, arogli a theimlo’r byd naturiol a defnyddio amrywiaeth o ddulliau ymwybyddiaeth ofalgar i gysylltu â chi’ch hun a’n hamgylchedd.
Mae’r sesiwn yn cynnwys cerdded, myfyrio, creadigrwydd, gweithgareddau unigol a grŵp. Bydd Becky yn darparu tystiolaeth wyddonol o fuddion cysylltiad natur ac yn cynnig technegau a gweithgareddau y gallwch eu gwneud gartref.

Cyfarfod ar y llwyfan uchel ger y Caffi’r Canoldir yn y Tŷ Gwydr o 10.30yb, bydd y brif sesiwn yn cychwyn yn brydlon am 11yb.

Os ydych chi am ymuno â ni a bod gennych unrhyw anghenion hygyrchedd penodol, cysylltwch â Becky i drafod hyn; mae’r rhan fwyaf o ardaloedd yr Ardd yn hygyrch i ryw raddau a gwneir pob ymdrech i sicrhau y gallwch ddod.

£10 i aelodau’r Ardd (mae angen rhif aelodaeth wrth archebu a gofynnir i chi ddangos eich cerdyn wrth gyrraedd Yr Ardd.)

£20 nad ydyn nhw’n aelodau


Tocynnau ar gael trwy’r dolenni isod –


Bydd y digwyddiadau’n mynd ymlaen ym mhob tywydd ond y tywydd gwaethaf, gwisgwch yn ôl y rhagolwg gan y byddwn yn aros yn yr awyr agored gymaint â phosibl! Rydym yn gwneud y dewis o dreulio’r sesiwn yn y Tŷ Gwydr fodd bynnag, felly peidiwch â gadael i’r tywydd eich rhwystro!
Digon o opsiynau ar gyfer cynhesu lluniaeth wedi hynny yn y caffi a’r bwyty!

Am fwy o wybodaeth am hyn a digwyddiadau eraill, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.