Cwrs Adeiladu Pamau Uwch yng Nghanolfan Crefftau’r Coedwig, Sir Ddinbych

Iau 30 Mai 2024 2:42yh - 2:42yh Am ddim gyda mynediad

Adeiladu Pamau Uwch

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar fanteision tyfu mewn pamau uwch a’r technegau ar gyfer eu hadeiladu a’u sefydlu. Dysgwch sut i baratoi’r safle ac adeiladu’r pamau uwch yng ngardd arddangos Canolfan Crefftau’r Goedwig cyn mynd i’r gweithdy i baratoi pecyn pâm uwch o 2.4m x 1.2m i fynd adref gyda chi.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 9.30yb-1yp. £80 (£72 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd Fotaneg).  I archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

Caiff un lle ar bob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk. Wedi’i chynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Nghanolfan Crefftau’r Goedwig, Sir Ddinbych, LL16 4DT.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.