Coed Ffrwythau Perllan Treftadaeth Cymru

Llun 20 Mai 2024 4:57yb - 4:57yb Am ddim gyda mynediad

Oes gennych ddiddordeb mewn coed ffrwythau treftadaeth Cymru?

Bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynnal digwyddiad Perllan Treftadaeth Cymru ar Ddydd Mawrth, Ebrill 30ain o 11yb i 3yp, wedi’i drefnu gan Arddwriaeth Cymru mewn partneriaeth gyda phrosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r digwyddiad am ddim hwn yn cynnwys mynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ond mae’n rhaid archebu ymlaen llaw.  I archbeu, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyfres o siaradwyr gwadd, cyfleoedd rhwydweithio, yn ogystal â lluniaeth a mwy.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Garddwriaeth Cymru ar horticulturewales@glyndwr.ac.uk neu 01978 293401.

Mae’r prosiectau Garddwriaeth Cymru a Tyfu’r Dyfodol wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.