Tyfu’r Dyfodol

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi cychwyn ar brosiect pum mlynedd o hyd i hyrwyddo garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer pryfed peillio, amddiffyn bywyd gwyllt a hyrwyddo garddio ar gyfer bwyd, hwyl, iechyd a lles.

P’un a ydych yn arddiwr profiadol, yn dyfwr dibrofiad neu’n ddarpar wenynwr – rydym am helpu i roi hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth i chi.

Am fwy o wybodaeth ar gyrsiau a digwyddiadau’r prosiect, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr wythnosol i gael y gwybodaeth diweddaraf ar ein cyrsiau a digwyddiadau.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.