Clwb Cerbydau Hen Dyffryn Tywi

Sul 19 Mai 2024 9:37yh - 9:37yh Am ddim gyda mynediad

Mae aelodau’r clwb ar orymdaith yn yr Ardd Fotaneg ar gyfer eu ‘cranc-up’ blynyddol.

Mwynhewch arddangosfa o geir hen wrth i aelodau’r grŵp cymunedol hwn ddod at ei gilydd ar gyfer eu digwyddiad cranc blynyddol traddodiadol i nodi dechrau’r tymor newydd gydag arddangosfa ryfeddol o bob math o gerbydau

Mae Clwb Cerbydau Hen Ddyffryn Tywi yn cael ei redeg gan grŵp cyfeillgar o selogion, ac mae’n croesawu aelodau newydd.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.tvvc.co.uk