Arddangosfa: Cymdeithas Ffotograffiaeth Dinefwr

Mer 22 Mai 2024 6:26yb - 6:26yb Am ddim gyda mynediad

Ffurfiwyd y gymdeithas yn ystod haf 2007, ac mae’n grŵp o unigolion cyfeillgar, â meddylfryd tebyg, sy’n rhannu angerdd am ffotograffiaeth.

Mae’r gymdeithas wedi dod yn grŵp gweithgar a phwysig yn Nyffryn Tywi, gan ddarparu canolbwynt i’r rhai sydd â diddordeb mewn ffotograffiaeth.

Mae ethos y gymdeithas yn ymwneud â rhannu syniadau, sgiliau a gwybodaeth i greu grŵp o unigolion a all ysbrydoli eraill a helpu i wella eu ffotograffiaeth.

Mae rhaglen o nosweithiau tiwtorial, gweithdai, siaradwyr gwadd, teithiau maes a gweithgareddau eraill yn sicrhau bod y gymdeithas yn cynnig rhywbeth i’r newydd-ddyfodiad a’r ffotograffydd mwy profiadol fel ei gilydd.

Mae’r gymdeithas yn croesawu aelodau newydd, yn ddechreuwyr ac yn ffotograffwyr profiadol, ac yn falch o ddangos ei ymrwymiad i greu delweddau o ddiddordeb ac o ansawdd uchel.

​Cynhelir y cyfarfodydd bob yn ail nos Iau am 7pm yn Nhafarn yr Hudd Gwyn,

Heol Caerfyrddin, Llandeilo rhwng mis Medi a mis Gorffennaf. Edrychwch ar y dyddiadau ar wefan y Gymdeithas o dan y Calendr Digwyddiadau.

Cysylltwch â Simon Brownsill ar 07773 943536 i gael rhagor o wybodaeth, neu ewch i wefan y gymdeithas yn https://www.dinefwrphotographicsociety.co.uk