Tiwlipau

Tulipa spp.

Os ych chi’n hoff o diwlipau, dewch i’r Ardd Ddeu-fur yn y gwanwyn. Fel rhan o’n harddangosfa ar Esblygiad Planhigion Blodeuol, ry’n ni’n dangos amrywiaeth o rywogaethau meithrinol o diwlipau yma. Dyma’r mathau sy’n parhau fel y dymuna natur; maen nhw’n hanu o gadwyn o fynyddoedd yng Nghanolbarth Asia, ac yn amrywio’n fawr o ran ymddangosiad, lliw a strwythur.

  • Yr Ardd Ddeu-fur

    Cafodd yr ardd ddeu-fur o gyfnod y Rhaglywiaeth ei hadfer a nawr mae’n dangos esblygiad planhigion blodeuol

  • Yr Ardd Glogfeini

    Terasau persawrus sy’n gartref i blanhigion Canoldirol wedi eu plannu rhwng y clogfeini a sgri

  • Y Rhodfa

    Wrth gerdded ar hyd y Rhodfa liwgar fe welwch sawl defnydd artistig a difyr iawn o ddŵr