Gwyfyn Bwrned Pum Smotyn

Zygaena trifolii

Mae’r gwyfyn Bwrned Pum Smotyn yn rhywogaeth wahanol iawn gan ei bod yn ddu gyda phum smotyn coch-binc ar ei hadenydd.

Mae’n eithaf cyffredin, ac i’w gael mewn cynefinoedd gwahanol, megis coetiroedd a glaswelltir, ar ddiwrnodau yn ystod yr haf.

Mae ei liwiau yn atal ysglyfaethwyr megis adar gan eu bod yn eu rhybuddio bod y gwyfyn yn wenwynig.

Mae’r benywod yn dodwy eu hwyau ar bys y ceirw, a dyma lle y gellir dod o hyd i’r lindys yn bwydo.

Cadwch eich llygaid ar agor amdanynt yn nolydd Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.

  • Gardd y Gors

    Casgliad garddwriaethol o blanhigion sy’n ffynnu mewn priddoedd gwlyb.

  • Coedfa

    Gellir dadlau mai’r Coedfa yw’r arddangosfa fwyaf uchelgeisiol yn yr Ardd