Cribell Felen

Rhinanthus minor

Ceir miloedd o'r rhain yn tyfu yn ein dolydd gwair

Yn ddiweddar cafodd Cribell Felen effaith ddramatig ar Waun Las.

Mae’n bwydo ar wreiddiau gwair, gan ladd y glaswellt trwchus oedd yn arfer gormesu rhai o’r dolydd hyn. Y canlyniad – mwy o le ar gyfer blodau gwyllt i wasgaru.

Mae ei hadau yn rhuglo ar ôl iddynt sychu – gyda dychymyg, gallech eu chwarae fel maracas.