Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain

Ni yw’r unig ganolfan adar ysglyfaethus yn y DU sy’n canolbwyntio ar ein rhywogaethau brodorol ein hunain yn unig.

Mae Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain yn cynnig diwrnod allan prysur, llawn hwyl i bobl o bob oed.

Gallwch ymlwybro o amgylch ein hadardai a dysgu am y gwahanol adar sy’n byw yma yn y DU ac yn treulio eu gwyliau yma.

Ar hyn o bryd mae un sioe hedfan y dydd (1yp), gydag amrywiaeth o adar anhygoel. Gallwch wylio eryrod aur, barcutiaid coch a hebogiaid tramor yn hedfan o fewn modfeddi i chi. Pob un â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn gefnlen iddo.

Mae mynediad arferol i’r Ardd yn berthnasol i gael mynediad i Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain.

Profiadau Hedfan Preifat a Grŵp

Os ydych yn chwilio am fwy o gyffro, gallwch roi cynnig ar hedfa aderyn eich hun, a hynny’n rhan o’n profiadau preifat a grŵp arobryn!

Addas ar gyfer pob oed a gallu. Am fwy o wybodaeth ac i ARCHEBU www.britishbirdofpreycentre.co.uk/flying-experiences/

Ein nod yw rhoi cyfle i bawb ryngweithio â’r adar ysglyfaethus y gellir dod o hyd iddynt yma yn y DU, a dysgu amdanynt, ac, wrth wneud hynny, ysbrydoli cymunedau i sicrhau eu hirhoedledd.

“Ni fydd unrhyw un yn gwarchod yr hyn nad yw’n poeni yn ei gylch; ac ni fydd unrhyw un yn poeni ynghylch yr hyn nad yw erioed wedi ei brofi.” – David Attenborough

Arddangosfa Hedfan Dyddiol

1yp – Arddangosfa ddyddiol yn cynnwys amrywiaeth o’r adar diddorol hyn. Mae tâl ychwanegol o £3 y person am yr arddangosfa hedfan hon ac mae hyn yn daladwy yn y Ganolfan. Nid oes angen archebu ymlaen llaw.

O’r Pasg bydd arddangosiadau hedfan ychwanegol drwy gydol y dydd.

Gall holl ymwelwyr yr Ardd gael mynediad i’r Ganolfan i weld yr adar yn eu hadardai, ond mae tâl ychwanegol am yr arddangosfa hedfan ddyddiol.