11 Gorff 2022

Parti Peillwyr yng Nghanolfan Llwynihirion Brynberian

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Cafodd y digwyddiad ei threfnu gan Julie Marsden a thîm o wirfoddolwyr y ganolfan. Mae Julie wedi ffurfio perthynas arbennig gyda’r Ardd ar ôl penderfynu gerdded o Frynberian i’r Ardd yn haf 2021. Mae stori Julie a chanolfan Brynberian yn un ysbrydoledig iawn.

Dyfarnwyd grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i Ganolfan Llwynhirion Brynberian i ddatblygu’r ganolfan a gwella’r cyfleoedd i’r rhai sy’n byw ym Mrynberian a’r cymunedau cyfagos. Drwy’r cronfeydd hyn, adnewyddwyd y ganolfan i ddod yn lle hyfryd i bawb yn y gymuned. Roedd Julie eisiau creu gardd peillio yng ngardd y ganolfan, felly penderfynodd cerdded yr holl ffordd o ganolfan Brynberian i’r Ardd Fotaneg (~ 35 milltir) i ofyn i’r Ardd rhoddi planhigyn neu ddau i’r ganolfan. Wrth i Julie dechrau trefnu’r daith gerdded hon ac ymchwilio’r ardd, daeth hi ar draws ein Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr (CSAP) a wnaeth yr ysbrydoliaeth cyrraedd yn fuan.

Mae Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr yn helpu pobl i ddewis planhigion saff i beillwyr i blannu yn eu gerddi. Mae’r cynllun yn gweithio gyda dros 30 o dyfwyr Cymru sydd yn tyfu planhigion sydd wedi profi eu bod yn cynnal peillwyr gan ymchwil gwyddonol yr Ardd Fotaneg, a hefyd wedi cael eu tyfu heb gompost mawn neu blaladdwyr synthetig.

Penderfynnodd Julie gerdded i’r Ardd Fotaneg ac ymweld â thua 20 o’r tyfwyr ar y ffordd. Gwnaeth Julie rhannu ei chynnydd ar Facebook, a chasglodd blanhigion wrth bob un, tra hefyd yn dysgu am eu harferion cynyddol. Pan wnaeth Julie cyrraedd yr Ardd, gwnaeth Dr Kevin McGinn (arweinydd y prosiect CSAP) a Lynda Christie (hyfforddwraig ecosystemau blaenorol) dangos yr Ardd a’r Ganolfan Wyddoniaeth i grŵp gwirfoddoli canolfan Brynberian.

Bron blwyddyn ar ôl i Julie cynnal ei thaith o Frynberian i’r Ardd Fotaneg, gwnaeth tîm gwirfoddoli’r ganolfan cynnal digwyddiad i ddathlu Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr a’r tyfwyr, wrth hefyd ysbrydoli pobl o’r gymuned i blannu planhigion i beillwyr. Roedd yna lawer o sgyrsiau trwy’r dydd, gyda 10 tyfwr hefyd yn gwerthu eu planhigion. Gwnaeth prosiect Tyfu’r Dyfodol yr Ardd cefnogi’r digwyddiad trwy ariannu llogi’r stondinau, deunyddiau ar gyfer gweithgareddau addysgol a hefyd hamper o Siop yr Ardd ar gyfer raffl.

Roedd y Parti Peillwyr yn llwyddiant ysgubol – gyda dros 200 o bobl yn mynychu’r digwyddiad – niferoedd mawr am unrhyw ddigwyddiad, heb son am un mewn ardal mor wledig. Roedd yna lawer o bositifrwydd a brwdfrydedd am Gynllun Sicrwydd Achub Peillwyr, gyda phawb yn dangos eu cefnogaeth i’r tyfwyr a’r Ardd. Roedd y digwyddiad yn wir ysbrydoledig, gyda phob un o’r gwirfoddolwyr a mynychwyr mor groesawgar. Byddem efallai yn dweud bod Parti peillwyr Canolfan Brynberian yw ein hoff ddigwyddiad allanol ein bod ni (Dr Abigail Lowe a Dr Laura Jones) wedi mynychu. Roedd y digwyddiad mor llwyddiannus, mae gwirfoddolwyr Canolfan Brynberian wedi awgrymi bod hwn yn troi mewn i ddigwyddiad blynyddol.

Darllenwch mwy am Gynllun Sicrwydd Achub Peillwyr

Darganfyddwch ble gallwch brynu planhigion sy’n rhan o’r cynllun