5 Tach 2021

Cyflenwyr Heb Fawn

Kevin McGinn

Ydych chi am arddio heb fawn, ond yn ansicr o ble i brynu’ch deunyddiau?  Dyma ganllaw defnyddiol.

 

Planhigion heb fawn

Isod, mae yna restr o feithrinfeydd a chanolfannau garddio heb fawn annibynnol yng Nghymru:

Applewise, Llandeilo, SA19 7TG

Becky Wildman Gardener, Llanddeusant, Sir Gaerfyrddin, SA19 9UN

Brynllwyd Nurseries, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8HG

Celtic Wildflowers, Abertawe, SA4 4FU

Claire Austin Hardy Plants, Y Drenewydd, Powys, SY16 4EN

CountryCo, Trefynwy, NP25 5HL

Meithrinfa Corseside, Penfro, Sir Benfro, SA71 5AA

Crûg Farm Plants, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1TU

Gardd y Ddraig, Llanwrda, Sir Gaerfyrddin, SA19 8NL

Meithrfina L&J, Narberth, Sir Benfro, SA67 7AR

Lamphey Walled Garden Nursery, Llandyfái, Sir Benfro, SA71 5PD

Liliwen Herbs, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 6YT

Little Barn Nursery, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 9PR

Mieri Eco Farm, Drefach, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 7BU

Penlan Perennials, Llanybydder, Sir Gaerfyrddin, SA40 9YD

Perennial Gardens and Café, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6DB

Quinky Young Plants (cyfanwerth – ar gael mewn llawer o ganolfannau garddio ar draws Cymru)

Saith Ffynnon Wildlife Plants, Treffynnon, Sir Fflint, CH8 9EQ

Seiont Nurseries Ltd., Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BB

Tan-y-Llyn Nurseries, Meifod, Powys, SY22 6YB

The Rosemary Specialist, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AU

The Wildflower Nursery, Cilgeti, Sir Benfro, SA68 0XN

Tŷ Cwm Nursery, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9XE

Tŷ Rhos Trees, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XD

Welsh Fruit Stocks, Ceintun, Powys, HR5 3QN

Welsh Organic Wildflowers, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 8TH

West Wales Willows, Gwernogle, Sir Gaerfyrddin, SA32 7SA

Y Pot Blodyn, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Sir Gaerfyrddin SA32 8HN

 

Am blanhigion sy’n dda i beillwyr, sydd wedi eu tyfu heb fawn na phlaladdwyr, gwelwch y rhestr hon o feithrinfeydd os gwelwch yn dda: Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr.

 

Am restr o feithrinfeydd heb fawn ar draws y DU, wedi’i grynhoi gan yr awdur amgylcheddol, Nic Wilson, ewch yma os gwelwch yn dda.

 

Compost

Yn ffodus, mae compost heb fawn ar gael yn eang.  Mae gan lawer o ganolfannau garddio compost heb fawn eu hunain, yn ogystal â brandiau eraill megis Westland New Horizon a Miracle-Gro.  Sicrhewch fod y bag yn nodi ‘heb fawn’ ac nid ‘mawn wedi’i leihau’ (mae ‘mawn wedi’i leihau’ yn dal i gynnwys mawn!).

Rydym yn argymell y brandiau hyn:

Dalefoot – ar gael ar-lein ac mewn canolfannau garddio arbenigol, gan gynnwys canolfan arddio’r Ardd Fotaneg, Y Pot Blodyn

FertileFibre – ar gael ar-lein

Melcourt SylvaGrow – ar gael mewn meithrinfeydd arbenigol

Martin’s TLC – ar gael yng Ngorllewin Cymru

Rhisgl coconyt ar gyfer egino hadau – ar gael ar-lein mewn bagiau a blociau sych

Mae compost o wastraff gwyrdd a gasglwyd gan gynghorau lleol yn ffordd gost-effeithiol o lenwi potiau neu bamau uwch, neu i’w defnyddio ar gyfer tomwelltio e.e Merlin’s Magic yn Sir Gaerfyrddin.  Yn aml, mae ar gael yng nghanolfannau ailgylchu’r awdurdod lleol.

Am fwy o wybodaeth a chyngor ar gompost heb fawn, ewch yma os gwelwch yn dda.