Taith Tirwedd wedi’i Hadfer

Llun 20 Mai 2024 4:19yb - 4:19yb Am ddim gyda mynediad

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae’r prosiect Adfer Parcdir Godidog wedi adfer dau lyn, gorlifannau a rhaeadr.

Mae dau argae newydd, chwe phont newydd a milltiroedd o lwybrau newydd yn cysylltu’r dirwedd hanesyddol hon. Mae un bont yn eistedd uwchben y rhaeadr lle cewch y teimlad unigryw o fod yng nghopi’r coed gyda’r dŵr yn baglu wrth eich traed.

Darganfyddwch fwy am ecoleg a hanes y safle, a’r broses ddylunio a pheirianneg gymhleth a wnaeth y cyfan yn bosibl.

Bydd y daith yn para tua dwy awr ac am ddim ond mae mynediad arferol yr Ardd yn berthnasol.


Bydd y daith yn cychwyn o fynedfa orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr ac nid oes angen archebu ymlaen llaw.

Cofiwch, os oes tywydd garw, efallai y bydd angen i ni ganslo’r daith ar fyr rybudd.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â:

angharad.phillips@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667177