Siôn Corn a’r Tylluanod

Sul 14 Ebr 2024 8:59yb - 8:59yb Am ddim gyda mynediad
  • Ymweld â Siôn Corn yn ei groto – £7.50 y plentyn (yn mynd gydag oedolion am ddim)
  • Ysgrifennwch a postiwch eich llythyrau i Siôn Corn
  • Dewch i gwrdd â’r tylluanod sy’n danfon y llythyrau i Siôn Corn
  • Dewch i gwrdd â Fudge y dylluan wen ac ymunwch â gweithgareddau’r Nadolig (*NEWYDD ar gyfer 2022)
  • Gwyliwch y Sioeau Hedfan Nadolig am 11.30yb a 1.30yp
  • Daliwch dylluan eich hun – £ 2.50

Mae croeso i chi dreulio’r diwrnod cyfan yn yr Ardd Fotaneg a Chanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain, ymweld â’r adar yn eu hadarwyr a gwylio’r ddau arddangosfa hedfan. Pan fyddwch chi’n archebu, byddwch chi’n cael slot amser i weld Siôn Corn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn y Ganolfan ar yr adeg hon a bydd Coblyn yn rhoi gwybod ichi pryd eich tro chi ydyw.

Mae mynediad arferol i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Chanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain yn berthnasol. Bydd hyn yn cael ei gynnwys ym mhris eich tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn wrth archebu.


  • Bydd angen i bawb gael tocyn wedi’i archebu ymlaen llaw hyd yn oed os yw’n am ddim oherwydd eich bod yn aelod.
  • Bydd pob teulu yn cymryd eu tro i fynd i weld Siôn Corn.
  • Mae pob tocyn Siôn Corn yn cynnwys anrheg i bob plentyn.

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal mewn cydweithrediad â Chanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain.