Sinema Awyr Agored – Wonka

Gwen 02 Awst 2024 6yh - 8yh Archebwch

Ymunwch â ni’r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o’n rhaglen ddigwyddiadau gyda’r nos ‘Nosweithiau Haf’ sydd wedi’i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd Sioe gyntaf y noson yn cael ei chynnal ar Nos Wener 2 Awst am 6pm. Wonka ail-wneud 2023 Willy Wonka a’r ffatri siocledi – llond bol o syniadau ac yn benderfynol o newid y byd un brathiad hyfryd ar y tro – yn brawf bod y pethau gorau mewn bywyd yn dechrau gyda breuddwyd.

Dim ond ar ôl 4pm y caniateir mynediad i’r Ardd i ymwelwyr sy’n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.

Bydd bwyd a diod ar gael i’w prynu yn ystod y nos. 

Anogir ymwelwyr i ddod â’u cadeiriau gwersylla a’u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd. 

Polisi Ad-daliad – Dim Ad-daliadau

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.