Sinema Awyr Agored – The Goonies

Gwen 02 Awst 2024 8yh - 10yh Archebwch

Ymunwch â ni’r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o’n rhaglen ddigwyddiadau gyda’r nos ‘Nosweithiau Haf’ sydd wedi’i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ein hail ddangosiad o’r noson ar nos Wener 2 Awst am 8pm fydd Y Goonies.  Pan fydd band o ffrindiau plentyndod lleol yn galw eu hunain y Goonies baglu ar hen fap, cliwiau cyfrinachol sy’n arwain at drysor enwog môr-ladron drwg-enwog Willy Un Eyed yn cychwyn cenhadaeth wyllt i achub eu cartrefi. Gyda’r teulu troseddol Fratelli yn boeth ar eu llwybr, mae ras wyllt yn erbyn amser yn dechrau. Yn wyneb trapiau booby cymhleth Willy, a fydd y Goonies yn profi eu mettle? Ond pethau cyntaf yn gyntaf. A yw’r trysor chwedlonol yn real?

Dim ond ar ôl 7pm y caniateir mynediad i’r Ardd i ymwelwyr sy’n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.

Bydd bwyd a diod ar gael i’w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â’u cadeiriau gwersylla a’u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd.

Polisi Ad-daliad – Dim Ad-daliadau.

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.