Sinema Awyr Agored – Frozen

Gwen 06 Medi 2024 6yh - 8yh Book Here

Ymunwch â ni’r haf hwn i gael profiad sinema awyr agored anhygoel fel rhan o’n rhaglen ddigwyddiadau gyda’r nos ‘Nosweithiau Haf’ sydd wedi’i lleoli ar dir hardd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd ein dangosiad cyntaf o’r noson yn cael ei chynnal ddydd Gwener 6 Medi. Pan fydd y Frenhines Elsa newydd ei choroni yn defnyddio ei phŵer ar ddamwain i droi pethau’n rhew i felltithio ei chartref mewn gaeaf diderfyn, mae ei chwaer, Anna, yn ymuno â dyn mynydd, ei garwr chwareus, a dyn eira i newid cyflwr y tywydd.

Dim ond ar ôl 4pm y caniateir mynediad i’r Ardd i ymwelwyr sy’n prynu tocynnau ar gyfer profiad Sinema Awyr Agored.

Bydd bwyd a diod ar gael i’w prynu yn ystod y nos.

Anogir ymwelwyr i ddod â’u cadeiriau gwersylla a’u blancedi picnic eu hunain.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored os gwelwch yn dda dewch i wisgo ar gyfer y tywydd. 

Polisi Ad-daliad – Dim Ad-daliadau

Dim ond mewn achos o wynt neu law eithafol y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei ganslo. Os na fydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen bydd gennych hawl i fynychu noson sinema arall yn yr Ardd neu ad-daliad llawn.