FestAfal

Sul 19 Mai 2024 9:00yh - 9:00yh Am ddim gyda mynediad

Bydd FestAfal yn ddathliad o berllan Gymreig yr Ardd Fotaneg, a enillodd statws Casgliad Cenedlaethol yn 2017.

Bydd hoff ffrwyth pawb yn cael lle blaenllaw, ond bydd yna hefyd gast blasus ochr yn ochr â’r atyniad craidd, gan gynnwys mochyn rhost, cerddoriaeth fyw, a stondinau’n gwerthu seidr, porc, nwyddau sawrus, nwyddau wedi’u pobi, mêl a chrefftau – pob eitem â blas ffrwythaidd afalau iddi.

Cliciwch yma am yr amserlen lawn.

Hefyd yn cymryd rhan y bydd meithrinfeydd lleol a fydd yn gwerthu coed afalau Cymreig amrywiol – llawer ohonynt heb fod ar gael yn aml.

Dywedodd curadur yr Ardd Fotaneg, Alex Summers: “Mae FestAfal yn gyfle i ddathlu ein Perllan Gymreig a’i chasgliad o afalau. Bydd yr ŵyl yn ddathliad mawr o’r afal, yr amrywiol ffyrdd y gellir ei ddefnyddio, y cynhyrchion sy’n deillio ohono a’i gysylltiadau ehangach â diwylliant Cymru. Bydd yna gyfle i flasu amrywiaeth o fathau o afalau Cymreig ac i brofi rhywbeth heblaw Braeburn neu Pink Lady – rhywbeth hynod o Gymreig”.

Cliciwch yma am nodiadau blasu.

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi cynnal casgliad o amrywogaethau o afalau Cymreig oddi ar 2012.

Meddai Alex: “Mae ei bresenoldeb yn darparu safle hygyrch i ddathlu treftadaeth naturiol a diwylliannol Cymru ac i ymgysylltu ag ymwelwyr a defnyddwyr eraill yr Ardd Fotaneg yn ei gylch.

“Mae’r casgliad hwn yn storfa hirdymor er cadwraeth y dreftadaeth naturiol hon. Mae hefyd yn adnodd ymchwil ar gyfer bridio afalau, yn ogystal â bod yn dreftadaeth ddiwylliannol Gymreig bwysig mewn perthynas â’r enwau a’r technegau tyfu”.

Adnabod Afal

Gellir dod ac afalau i’r Ardd Fotaneg i’w hadnabod ar y diwrnod.

Sicrhewch fod afalau o goed gwahanol yn cael eu cadw ar wahân. Er mwyn sicrhau adnabyddiaeth gywir, dewch â thri afal o bob math, gan gynnwys y coesyn a’r llygad cyfan (y pen gyferbyn â’r coesyn). Os ydych chi’n meddwl mai afal coginio yw’r amrywiaeth, cofiwch ei goginio i weld a yw’n dal ei siâp neu a yw’n ffurfio piwrî.

Os taw math cynnar yw’r afal, dewiswch y ffrwythau pan fyddant ychydig yn anaeddfed, a chadwch y ffrwythau yng ngwaelod eich oergell (yn y drôr salad) nes i chi ddod â nhw i’w hadnabod. Peidiwch â golchi na thrin yr afalau mewn unrhyw ffordd ar ôl eu casglu os gwelwch yn dda.


Mae FestAfal yn gydweithrediad rhwng yr Ardd Fotaneg a’i phartneriaid Rhwydwaith Afalau’r Gororau a Clwstwr Perllannau Treftadaeth Genedlaethol Cymru.

Mae’r Ardd yn agored rhwng 10am a 6pm.