Gŵyl Peillwyr

Sul 02 Meh 2024 10yb - 6yh
Am Ddim - Gyda Mynediad

Bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn hymian gan bethau cyffrous i’w gwneud yn y gwanwy eleni wrth i’r Ŵyl Peillwyr ddychwelyd.

Mae’r Ardd yn lle perffaith i ddysgu am y rôl hanfodol y mae peillwyr yn ei chwarae yn ein bywydau, mynd ar deithiau arbennig o amgylch y dolydd, gweld arddangosiadau, rholio eich cannwyll cŵyr gwenyn eich hun, cymryd rhan yn ein gweithgareddau teuluol, rhoi cynnig ar gadw gwenyn a chlywed gan ein gwyddoniaeth, arbenigwyr garddwriaeth ac addysg yma yn yr Ardd.

Dr Laura Jones yn dweud bod gwarchod peillwyr yn eithriadol o bwysig a bydd y digwyddiad hwn yn dangos ichi sut. Os paratowch yr amgylchedd yn gywir heb fawn a dewis y planhigion gorau – ac mae gennym blanhigion ar gyfer pob tymor! – bydd natur yn blodeuo, boed mewn blwch bach ar y sil ffenestr, mewn tŷ gwydr, gardd fach ar batio neu ddarn o dir mwy o faint – hyd yn oed os bydd gennych gae rydych am ei wneud yn lle gwyllt eto!

Cynhelir Gŵyl Peillwyr yr Ardd Fotaneg ar ddydd Sul 2 Mehefin.