Diwrnod Ffwng Cymru

Sul 19 Mai 2024 8:53yh - 8:53yh Am ddim gyda mynediad

Bydd y ddwy daith gerdded tua 90 munud, ac yn cychwyn am 11yb a 1.30yp o fynedfa’r Ardd Fotaneg, Y Porthdy, yn archwilio’r ffyngau hardd a rhyfedd o amgylch yr Ardd.

Bydd ffocws arbennig ar y 10 ffwng cŵyr, y gwyddys eu bod yn ffrwyth ar borfeydd pori defaid yr Ardd, sydd â’r un statws cadwraeth ryngwladol â’r arth wen, llewpard eira, armadilo anferth ac orangutan Sumatran.

Hefyd bydd arddangosfa fwrdd o gyrff ffrwytho ffyngau a ddarganfuwyd gan fycolegwyr lleol, ffordd wych o weld y mathau anhygoel o ffyngau yn byw yn Ne Cymru.

Mae ein Clwb Ffilm Botanica newydd sbon yn dechrau ar ddydd Sadwrn Hydref 1af, gyda thri dangosiad o ‘Fantastic Fungi’.

Mae ‘Fantastic Fungi’ yn ffilm sydd am godi ymwybyddiaeth ar y rhwydwaith myceliwm, ac sy’n mynd â ni ar daith ymdrochol trwy amser a graddfa i mewn i’r ddaear hudol o dan ein traed, ac i weld y rhwydwaith tanddaearol a all wella ac achub ein planed.

Trwy lygaid gwyddonwyr a mycolegwyr o fri, rydyn ni’n dod yn ymwybodol o’r harddwch, deallusrwydd a’r atebion y mae’r deyrnas ffyngau yn eu cynnig mewn ymateb i rai o’n heriau meddygol, therapiwtig ac amgylcheddol mwyaf dybryd.

Bydd y ffilm yn cael ei dangos yn Theatr Botanica am 11yb, 1yp a 3yp. Mae am ddim i ymwelwyr i gyd a does dim angen archebu ymlaen llaw. Hyd y ffilm yw 81 munud.