Diwrnod Blasu gyda ‘Little Black Hen’ chynhyrchwyr jam a siytni

Mer 22 Mai 2024 7:13yb - 7:13yb Am ddim gyda mynediad

Dewch i roi cynnig ar gynnyrch blasus ‘Little Black Hen’ yn ein diwrnod blasu arbennig ar ddydd Iau 23 Chwefror am 10yb-3yp.

Dechreuodd Alison y cwmni 10 mlynedd yn ôl ac mae’n ei redeg o’i chartref yng Nghynheidre ger Llanelli.

Dywed Alison: “Dwi’n angerddol am yr hyn dwi’n ei wneud, yn cynhyrchu jamiau, siytni a finegr ffrwythau gan ddefnyddio’r cynhwysion Prydeinig gorau. Mae popeth yn cael ei wneud mewn sypiau bach heb ddefnyddio cadfridogion, blasau neu liwio artiffisial.”

Rhai o’i hatgofion cynharaf yw o amser a dreulir yn y gegin gyda’i mam-gu a’i mam yn dysgu pobi ac i wneud jamiau a siytni. Mae’r profiadau hyn wedi dylanwadu ar ei ryseitiau.

Yn ogystal â chynhyrchu jamiau a siytni, mae Alison hefyd yn angerddol iawn am wneud cacennau dathlu, sy’n cynnwys gwaith siwgrau ac addurniadau wedi’u gwneud â llaw.

Felly, pam yr enw ‘Little Black Hen’? Gallwch ofyn iddi eich hun ar ein diwrnod blasu!

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i Siop Botainca.