Cymdeithas Bandiau Pres Prifysgol Caerdydd

Sul 19 Mai 2024 9:48yh - 9:48yh Am ddim gyda mynediad

Ffurfiwyd Cymdeithas Bandiau Pres Prifysgol Caerdydd i greu gofod cerddorol cyfeillgar i chwaraewyr pres yn y brifysgol gymdeithasu a chreu cerddoriaeth wych gyda’i gilydd.

Mae’r band yn perfformio yng Nghaerdydd yn rheolaidd ac weithiau ymhellach i ffwrdd, gyda phrif gyngerdd bob semester yn ogystal â llawer o ddigwyddiadau eraill fel Gwyl Ymylol UM. Mae’r band hefyd wedi cystadlu sawl gwaith ym Mhencampwriaethau Band Pres Prifysgol Genedlaethol Prydain Fawr (aka Unibrass), gan fynd â nhw ledled y DU i chwarae.

Maen nhw wedi cael y fraint o weithio gyda nifer o arbenigwyr amlwg ym myd y Band Pres dros y blynyddoedd, gan gynnwys Richard Evans (Band Leyland), David Childs, Paul Holland (Band Blodau), Roger Argente (Cerddorfa Ffilharmonig Frenhinol a SuperBrass) .

Mae’r band wedi symud o nerth i nerth ers eu ffurfio ac nid ydyn nhw’n dangos unrhyw arwydd o arafu. Mae un o sylwadau beirniaid yr ornest o flwyddyn gyntaf UniBrass yn crynhoi ethos y band yn berffaith: “Yr hyn a oedd fwyaf pleserus i mi yma oedd eich ysbryd a mwynhad clir o’r hyn yr oeddech i gyd yn ei wneud.”

Bydd Cymdeithas Bandiau Pres Prifysgol Caerdydd yn chwarae yn y Tŷ Gwydr Mawr rhwng 1yp a 3yp.