Clwb Ffilm Botanica: ‘Fantastic Fungi’

Llun 20 Mai 2024 3:58yb - 3:58yb Am ddim gyda mynediad

Clwb Ffilm Botanica

Mae ein Clwb Ffilm Botanica newydd sbon yn dechrau ar ddydd Sadwrn Hydref 1af, gyda thri dangosiad o ‘Fantastic Fungi’.

Mae ‘Fantastic Fungi’ yn ffilm sydd am godi ymwybyddiaeth ar y rhwydwaith myceliwm, ac sy’n mynd â ni ar daith ymdrochol trwy amser a graddfa i mewn i’r ddaear hudol o dan ein traed, ac i weld y rhwydwaith tanddaearol a all wella ac achub ein planed.

Trwy lygaid gwyddonwyr a mycolegwyr o fri, rydyn ni’n dod yn ymwybodol o’r harddwch, deallusrwydd a’r atebion y mae’r deyrnas ffyngau yn eu cynnig mewn ymateb i rai o’n heriau meddygol, therapiwtig ac amgylcheddol mwyaf dybryd.

Bydd y ffilm yn cael ei dangos yn Theatr Botanica am 11yb, 1yp a 3yp. Mae am ddim i ymwelwyr i gyd a does dim angen archebu ymlaen llaw. Hyd y ffilm yw 81 munud.