Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Gweithgareddau

Hidlo rhestr

 1. Peter Roy Wiles – Between Capricorn and Cancer

  • Oriel yr Ardd
  • Sat 02 Sep - Tue 31 Oct
  • Digwyddiad trwy'r dydd!

  Yn dilyn gyrfa yn ymchwilio ecoleg dŵr croyw mewn fforestydd trofannol, mae Roy Wiles wedi creu darluniau hyfryd o greaduriaid, planhigion a chynefinoedd sydd nawr dan fygythiad.

  Darllen rhagor
 2. Digwyddiadau – Hydref/Gaeaf 2017/2018

  • Sun 01 Oct - Sat 31 Mar
  • 1pm - 2pm

  Am chwa o awyr iach a digonedd o ddifyrrwch, dewch draw i’r Ardd Fotaneg

  Darllen rhagor
 3. Arddangosfa Modelau – Modelwyr Caerfyrddin

  • Sat 21 Oct - Sun 22 Oct
  • 10am - 4pm

  Mae Modelwyr Caerfyrddin yn dod ag arddangosfa ‘Rhyfel Mawr’ i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul Hydref 21-22

  Darllen rhagor
 4. Penwythnos Afalau

  • Sat 21 Oct - Sun 22 Oct
  • 10am - 6pm

  Daw penwythnos o ddathlu hoff ffrwythyn pawb yn ôl i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ar Hydref 21-22

  Darllen rhagor
 5. Gwydr Lliw – panel plwm

  Creu panel plwm eich hunain

  Darllen rhagor
 6. Taith Tywys Treftadaeth

  • Friday 27 October 2017
  • 2pm - 3pm

  Ar Ddydd Mercher cyntaf a Dydd Gwener olaf pob mis, dewch i ddysgu mwy am hanes hynod o ddiddorol yr Ardd

  Darllen rhagor