Gweithgareddau

Hidlo rhestr

 1. Mi Wela i Gen

  • Oriel yr Ardd
  • Thu 04 Nov - Mon 31 Jan 2022
  • Digwyddiad trwy'r dydd!

  Mae aelodau Pwytho Botanegol wedi creu’r arddangosfa hon o Decstilau Cen Cymru – i ddangos y lliwiau, yr amrywiaeth, y ffynhonnell ddylunio a’r hwyl sydd i’w cael wrth chwilio am y ffurf ddiddorol hon ar fywyd

  Darllen rhagor
 2. Tirwedd Cryptig

  Mae Tirwedd Cryptig yn dwyn i gof fydoedd botanegol bach a dirgel y sbesimenau cen a mwsogl.

  Darllen rhagor
 3. Dydd Mercher Mwdlyd – 11yb

  Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored, adrodd straeon ac archwilio ar gyfer plant cyn-ysgol.

  Darllen rhagor
 4. Dydd Mercher Mwdlyd – 1yp

  Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored, adrodd straeon ac archwilio ar gyfer plant cyn-ysgol.

  Darllen rhagor
 5. Taith Tirwedd wedi’i Hadfer

  • Thursday 20 January 2022
  • 11am - 1pm

  Eisiau gwybod mwy am ein hatyniad newydd sbon? Ymunwch â ni am daith dywys o amgylch y dirwedd hon 200 mlwydd oed, 200 erw, a adferwyd yn ddiweddar.

  Darllen rhagor
 6. Sgwrs Gardd – Gardd Japaneaidd

  • Thursday 20 January 2022
  • 12pm - 12:15pm

  Cyntaf mewn cyfres o sgyrsiau am yr Ardd Fotaneg.

  Darllen rhagor