Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruNational Botanic Garden of WalesNational Botanic Garden of Wales

Gweithgareddau

Hidlo rhestr

 1. Digwyddiadau – Hydref/Gaeaf 2017/2018

  • Sun 01 Oct - Sat 31 Mar
  • 1pm - 2pm

  Am chwa o awyr iach a digonedd o ddifyrrwch, dewch draw i’r Ardd Fotaneg

  Darllen rhagor
 2. Arddangosfa: Mad Mountain Stitchers Antur Fotanegol

  • Oriel yr Ardd
  • Sat 04 Nov - Tue 16 Jan
  • Digwyddiad trwy'r dydd!

  Mae’r Mad Mountain Stitchers yn grŵp o nodwyddwyr ac arlunwyr wedi’i seilio ym Mharc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog

  Darllen rhagor
 3. Gŵyl y Gaeaf

  • Fri 08 Dec - Sun 17 Dec
  • 4pm - 7pm

  Mae yna wledd y Nadolig i ymwelwyr ag Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, o Ddydd Gwener Rhagfyr 8fed – Dydd Sul 17eg o Ragfyr

  Darllen rhagor
 4. Carolau yn yr Ardd

  • Wednesday 13 December 2017
  • 6:30pm - 8:30pm

  Noson arbennig o garolau, gwin cynnes a mins-peis

  Darllen rhagor
 5. Tŷ Unnos

  • Saturday 16 December 2017
  • 10am - 4:30pm

  Mae Owen Griffiths yn adeiladu Tŷ Unnos o fewn Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i ddathlu’r lansiad y Siarter ar gyfer Coed, Coedwig a Phobl

  Darllen rhagor
 6. Ffair Fwyd y Nadolig

  • Sat 16 Dec - Sun 17 Dec
  • 10am - 4:30pm

  The stunning Great Glasshouse is the venue for this celebration of local food and drink

  Darllen rhagor