Gweithgareddau

Hidlo rhestr

 1. Taith Adfer y Parcdir

  • Friday 27 April 2018
  • 2pm - 4pm

  Dysgwch mwy am barcdir hanesyddol ac anhygoel Syr William Paxton a chael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd ein Prosiect Adfer y Parcdir Godidog

  Darllen rhagor
 2. Ariannu – modrwy arian

  Creu modrwy arian mewn diwrnod

  Darllen rhagor
 3. Cosmetigau’r Ardd Wenyn

  • Saturday 28 April 2018
  • 11am - 2pm

  Dysgwch yr egwyddorion o greu sebon gyda mêl a gwnewch gynhyrchion i fynd adref yn cynnwys balm gwefus, menyn corff a hufen i’r wyneb

  Darllen rhagor
 4. Taith Blodau Gwyllt Y Goedwig

  Bydd Michael Isaac yn cyflwyno rhai o’r blodau gwyllt mwyaf diddorol ac hard

  Darllen rhagor
 5. Celf – Cymysgu lliw a peintio gyda acrylig

  Cymysgu lliw a phaentio gyda phaent acrylig

  Darllen rhagor
 6. Taith Blodau Gwyllt Y Goedwig

  • Sunday 29 April 2018
  • 2pm - 3pm

  Ymunwch â Marie Evans am daith yn yr iaith Gymraeg o flodau gwyllt y goedwig – yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

  Darllen rhagor