Aelodaeth fel Anrheg

£45.00£115.00

Disgrifiad

Sylwch os gwelwch yn dda – nid yw’r aelodaeth yn ddilys nes eich bod wedi derbyn pecyn cadarnhad a cherdyn aelodaeth yn y post.

Darllenwch y Telerau ac Amodau Aelodaeth cyn prynu, os gwelwch yn dda.  

Aelodaeth i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw’r anrheg sy’n cadw rhoi – sy’n cynnig mynediad diderfyn, AM DDIM i’r Ardd 363 diwrnod o’r flwyddyn, gyda llawer mwy.

O ddod yn aelod o’r Ardd, fyddwch chi ddim yn unig yn cefnogi’n helusen ac yn ein cynorthwyo i ymgymryd â gwaith ymchwil hanfodol, ond gall aelodau hefyd fwynhau amrywiaeth eang o fanteision:

 • Mynediad am ddim am gyfnod eich aelodaeth*.
 • Boreau coffi i aelodau: sgyrsiau, teithiau a gwibdeithiau i erddi eraill
 • Garddwest flynyddol – diwrnod arbennig i aelodau GFGC, gan gynnwys sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau.
 • Calendr lawn ac amrywiol drwy gydol y flwyddyn: sgyrsiau, cyngherddau, ffeiriau bwyd a chrefftau, cerddoriaeth, theatr a digwyddiadau garddwriaethol.
 • Gostyngiad o 10% yn Siop Roddion yr Ardd a’r Ganolfan Arddio
 • Mynediad i Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain
 • Disgowntiau ar gyrsiau a gynhelir yn yr Ardd, e.e. cadw gwenyn, gweithdai crefft a meddyginiaethau llysieuol ac ati
 • Mae mynediad i’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain nawr wedi’i gynnwys gydag aelodaeth i’r Ardd Fotaneg. Gellir prynu tocynnau i weld yr arddangosiadau hedfan anhygoel yn y ganolfan.

Hefyd:

Mynediad am ddim i’r gerddi canlynol ar draws y DU

 • Gardd Goed Westonbirt, Tetbury, Swydd Caerloyw
 • Gardd Fotaneg Prifysgol Rhydychen a Gardd Goed Harcourt
 • Gerddi Botaneg a Thai Gwydr Birmingham
 • Gerddi a Gardd Goed Syr Harold Hillier, Swydd Hampshire
 • Gardd Fotaneg Frenhinol Caeredin
 • Gardd Fotaneg Younger, Argyll
 • Gardd Fotaneg Logan, Galloway
 • Gardd Fotaneg Dawyck, Gororau’r Alban

*Bydd ambell eithriad

Ar ôl i chi archebu Aelodaeth fel Anrheg, byddwn yn cysylltu â chi i gael rhagor o fanylion am y derbynnydd, gan gynnwys unrhyw neges yr hoffech ei hanfon.

Nodwch i bwy mae’r aelodaeth i’w ddanfon yn yr adran talu allan.

Rydym ond yn gallu danfon nwyddau o fewn y DU, gan gynnwys  Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Cludiant am ddim – gweler ein telerau ac amodau am fanylion.

Gwybodaeth ychwanegol

Membership type

Unigolyn, Ar Y Cyd, Aelodaeth a Mwy, Clwb 18/25