Masarnen Rhisgl Papur

Acer griseum

Ar hyd Y Rhodfa fe ddowch chi o hyd i goeden anhygoel yr olwg sy’n frodorol i Tsieina, sef y fasarnen rhisgl papur, Acer griseum.

Mae ei rhisgl o liw copor yn pilio mewn cyrliau mawrion sy’n aros ar y goeden yn hytrach na disgyn i’r llawr. Mae’n cyferbynnu’n hyfryd â’i rhisgl mewnol sy’n frowngoch, a’i dail sy’n troi’n lliw oren-goch yn yr hydref.

 

  • Y Rhodfa

    Wrth gerdded ar hyd y Rhodfa liwgar fe welwch sawl defnydd artistig a difyr iawn o ddŵr