Llaethlys yr Ynysoedd Dedwydd

Euphorbia canariensis

Er ei fod yn edrych yn debyg i gactws, nid dyna yw e – dyma esiampl gwych o esblygiad cydgyfeiriol.

Tra bod cactws yn esblygu yn niffeithwch cyfandirol America, esblygodd y llaethlys hwn nodweddion tebyg er mwyn goddef priddoedd sychion iseldir yr Ynysoedd Dedwydd.

  • Y Tŷ Gwydr Mawr

    Gyda’i fwa hynod drawiadol, hwn yw’r tŷ gwydr un-rhychwant mwyaf yn y byd