Lili Affrica

Agapanthus africanus

Un o sgil-effeithiau rhyfeddol tân ar y Fynbos yw ymddangosiad sydyn llu o flodau gwylltion Lili Affrica, rhai glas yn bennaf. Wedi’u peillio gan wynt, gwenyn ac adar yr haul, maen nhw’n bryd bach blasus o fwyd i’r babwniaid.

  • Yr Ardd Glogfeini

    Terasau persawrus sy’n gartref i blanhigion Canoldirol wedi eu plannu rhwng y clogfeini a sgri