Coeden Gewyll

Aloe dichotoma

Defnyddiwyd rhannau o’r goeden gewyll gan aelodau o lwyth y Khoi-Khoi yn Ne Affrica fel cewyll ar gyfer eu saethau – sy’n esbonio enw’r goeden.  Roedden nhw hefyd yn gwacáu boncyffion mawr y coed marw a’u defnyddio fel oergell naturiol ar gyfer dŵr, cig a llysiau.

  • Y Tŷ Gwydr Mawr

    Gyda’i fwa hynod drawiadol, hwn yw’r tŷ gwydr un-rhychwant mwyaf yn y byd