Cannwyll ein Harglwydd

Hesperoyucca whipplei

Mae’r rhywogaeth iwca hon yn hollol ddibynnol ar wyfyn yr iwca er mwyn cynhyrchu hadau newydd. Mae’r wyfyn yn dodwy ei wyau yn wyfa’r blodyn, ac mae’r larfâu’n bwydo ar y paill. Dyma’r unig ffordd y mae’r iwca yn gallu cael ei ffrwythloni’n naturiol.

Cymerodd y blodau tal ysblennydd sawl blwyddyn i ymddangos ond erbyn hyn rydym yn cael gwledd bob blwyddyn.

 

  • Y Tŷ Gwydr Mawr

    Gyda’i fwa hynod drawiadol, hwn yw’r tŷ gwydr un-rhychwant mwyaf yn y byd