Yr Ardd ar y newyddion

Mae tymor yr haf eisoes wedi cyrraedd ac mae’r Ardd yn brysur gyda’i ffocws newydd ar fod yn apelgar i deuluoedd, ond mae digon o bethau i’w wneud wrth ymyl hynny.

Mae Pennaeth Adran Wyddoniaeth yr Ardd, Dr Natasha de Vere yn gweithio’n galed i achub y blaned a chafodd ei ymchwil ei ddangos yn y Daily Telegraph.  Gallwch ddarllen yr erthygl lawn yma.

Mae ein Plas Pilipala newydd sbon – a phenigamp! – hefyd wedi bod yn y newyddion – http://www.itv.com/news/wales/2016-07-29/new-butterfly-house-at-the-national-botanic-gardens-of-wales/dyma ddolen i’r nodwedd ar ITV Wales a ffilmiwyd yma.

Mae ymwelwyr i’r Ardd yn amlwg yn mwynhau ein ffocws newydd ar deuluoedd hefyd! Dyma adroddiad ar ein ffigyrau ymwelwyr arbennig ym mis Gorffennaf  gan y South Wales Evening Post.