Technoleg y 21ain ganrif i ddatguddio Atlantis colledig yr Ardd?

Mae arbenigwyr seismig wedi bod yn archwilio tirlun hanesyddol cuddiedig yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i ddatrys dirgelwch sy’n degawdau-oed.

Mae’r offer, sydd wedi adeiladu’n bwrpasol ac sy’n defnyddio atsain, yn cael ei  brofi i adnabod beth sydd i barhau oddi tan wyneb llynnoedd yr Ardd.
Mae’n obeithiol bydd hyn yn arwain at lun tri-dimensiwn o beth sy’n goroesi oddi tan wyneb y tirlun o’r cyfnod cyn i’r llynnoedd cael eu creu yn y 18fed ganrif hwyr.

Un o’r gwyddonwyr, sy’n gweithio i Shearwater Geophysical yn Llundain, yw Neil Jones.  Fe ddywedodd:  “Fel arfer, mae’r dechnoleg yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu lluniau tanddaearol o’r Ddaear i ddyfnderau o bum cilomedr er mwyn darganfod dyddodion olew a nwy.

 

“Rydym wedi lleihau’r dull i filfed o’i graddfa wreiddiol.  Dyma’r tro cyntaf yr ydym wedi ei defnyddio yn dŵr ffres ym Mhrydain i greu llun 3D o dirlun boddiedig.  Gallwn gyflawni darlun hynod fanwl o strwythurau oddi tano lifwaddodion y llyn sy’n gywir o fewn centimetrau.”

Meddai swyddog treftadaeth yr Ardd:  “Mae hyn yn gyffrous iawn.  Rydym nid yn unig yn gallu dechrau i adeiladu dealltwriaeth glir o’r tirlun canoloesol cyn i’r parc cael ei ail-fodelu yn y 18fed ganrif ond efallai gallwn o’r diwedd sefydlu a yw llên gwerin, mewn gwirionedd, yn wir.  Roedd plasty Rhaglywiaeth Syr William Paxton yn un o’r tai Neo-Paladaidd gorau yng Nghymru ond cafodd ei ddinistrio gan dân yn y 1930au ac mae si ar led bod yr adfeilion wedi rholio i lawr y bryn ac wedi diflannu oddi tan y dŵr.”

Ychwanegodd Louise:  “Bydd hi’n ddiddorol iawn i weld a oes unrhyw o’r colofnau neu borticos yn gorwedd yna, yn gyfan ac yn gallu cael eu hailgodi.”

Gwelwyd yn y lluniau yw Neil Jones ac Adam Gardiner o Shearwater Geophysical yn gweithio ar lynnoedd yr Ardd