Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

Roedd Ei Mawrhydi Brenhines Elizabeth II yn berson gwirioneddol ryfeddol a gysegrodd ei bywyd i’w phobl ac am hyn rydym yn hynnod ddiolchgar.

Anfonwn ein cydymdeimlad diffuant at y Teulu Brenhinol a’n cydymdeimlo gyda’n Noddwr, Ei Fawrhydi Brenin Siarl III.