Diwrnodau i Chi a’r Ci

Mae’n Ddiwrnod i Chi a’r Ci POB dydd Llun a Gwener yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae ein rheolau ar gyfer Diwrnodau i Chi a’r Ci yn annog perchennog i fod yn gyfrifol ac i lanhau ar ôl eich ci, yn ogystal â chadw’ch ci ar dennyn na ellir ei estyn bob amser.