Cylchgrawn Yr Ardd – Hydref 2017

Croeso

Mae’r croeso’n gynnes ond mae’r gwres yn wyrdd

Bu’r haf yn un prysur dros ben ac nawr edrychwn ymlaen at raglen lawn o ddigwyddiadau dros yr hydref a’r gaeaf.

Does dim dwywaith fod gweithgareddau amrywiol wedi denu mwy o ymwelwyr atom, a llawer ohonynt yn ymweld am y tro cyntaf.  Gŵyl gomedi, sioe’r adar ysglyfaethus bob dydd, y cyfle i abseilio lawr waliau’r adeilad Gwyddoniaeth: dyna rhai o’r pethau a oedd yn sicr o ddenu.  Ond beth bynnag oedd y rheswm iddynt ddod yma, credwn mai golygfeydd ysblennydd o’r Ardd ei hun fydd wedi aros yn y cof, a hynny diolch i’r gwaith caled a wneir i’w chadw a’i chynnal.  Credwn yn siŵr y bydd ymwelwyr ‘newydd’ yn dychwelyd atom.

Tu ôl i’r llenni, rhaid buddsoddi yn yr is-adeiledd er mwyn sicrhau dyfodol llewyrchus i’r Ardd.  Eleni, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, bu modd inni osod sytem rheoli gwres newydd sbon yn y Tŷ Gwydr Mawr, y Tŷ Trofannol a’r tai gwydr lle mae planhigion yn egino.  Bydd hyn yn galluogi’r tîm garddwriaeth i ofalu’n effeithiol am y casgliadau o blanhigion ac mae’n ddefnydd ‘gwyrddach’ o ynni yn ogystal.  Newyddion da o ran ein cyllideb ac o ran dyfodol y blaned.

Mae’n fwrlwm yma wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen i adfer y parc dŵr hanesyddol i’w ogoniant, ac mae digonedd o gynlluniau a cheisiadu eraill ar y gweill.  Edrychwn ymlaen at flwyddyn cyffrous a chofiadwy arall i’r Ardd.

– Huw Francis, Cyfarwyddwr

 

Gallwch ddarllen y cylchgrawn i gyd drwy lawrlwytho’r atodiad ar y dudalen hon.