Cylchgrawn Yr Ardd – Haf 2017

Croeso

Parhau i ddiogelu, addysgu ac ysbrydoli

Croeso i rifyn diweddaraf cylchgrawn Aelodau yr Ardd – Yr Ardd.

Mae bron i flwyddyn ers i mi ymuno â’r Ardd a bu’r cyfnod yn un cyffrous a phleserus. Mae llawer o aelodau newydd wedi dod  aton ni hefyd, yn gwneud cynnydd o 16% yn yr aelodaeth, felly CROESO arbennig i chithau os ydych chi’n derbyn y cylchgrawn  hwn am y tro cyntaf.

Dros y flwyddyn ddiwethaf cawsom sylw ardderchog ar deledu, radio ac yn y wasg, a chyhoeddodd ein gwyddonwyr erthyglau mewn cyfnodolion o bwys. Cynyddodd nifer yr ymwelwyr a chawsom 23,000 o ymweliadau addysgol, a oedd yn gyfle gwych i rannu’r gwaith arloesol a wneir yma.

Gobeithio y medrwch ymweld â ni sawl gwaith yn ystod 2017, a thrwy hynny mwynhau gogoniant pob tymor.  Edrychwn ymlaen at roi croeso cynnes i chi.

– Huw Francies, Cyfarwyddwr