Plas Pilipala

Mae Plas Pilipala – ein Tŷ Trofannol Gloÿnnod Byw – ar gau am lanhau blynyddol.

Mae gwaith tirlunio allweddol, ailblannu a glanhau i’w wneud felly, yn anffodus, ni allwn gael ymwelwyr yn y Tŷ tra bod y gwaith yn mynd ymlaen. Rydyn yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra. Bydd Plas Pilipala yn ail-agor mewn pryd i Wyliau’r Pasg. Peidiwch â phoeni, bydd hynny yma cyn bod ni’n gwybod.

Dewch i weld y pilipalod trofannol yn eu cartref

Dyma dŷ gwydr yn llawn rhyfeddodau: pilipalod o bob lliw a llun wedi dod o rannau trofannol y byd i’r hafan heulog hon, lle mae’n dwym ac yn wlyb.

Dyma rai o’r uchafbwy ntiau:
• Pilipalod adeinhir enfawr yn gwibio heibio i’r coed palmwydd a’r tegeirianau
• Pilipalod gydag adenydd tryloyw
• Pilipalod morpho glas o’r Amazon
• Pilipalod sy’n dynwared lliwiau pryfed gwenwynig
• Ardal fwydo (Caffi’r Pilipalod) lle gallwch wylio’r Postmon, Alaw’r Coed, Sara Adeinhir a Doris yn cael cinio
Gweithgareddau i’r teulu ym Mhlas Pilipala dros wyliau’r haf

Ble mae e?

Yn yr Ardd Ddeu-fur fe welwch y tŷ gwydr mawr yn syth.

Pwy ddyluniodd y Tŷ Trofannol hwn?

Y pensaer Cymreig byd-enwog, John Belle, sy’n adnabyddus am adfer rhai o adeiladau amlycaf yr Unol Daleithiau, gan gynnwys Gorsaf Reilffordd Ganolog Efrog Newydd ac Amgueddfa Genedlaethol Mewnfudo Ynys Ellis.