Gardd yr Apothecari

Clustnodir yr ardd hon ar gyfer planhigion meddyginaethol

Bydd planhigion yn cynhyrchu cannoedd o gyfansoddion cemegol i’w
hamddiffyn rhag pryfed, ffyngau, clefydau a mamaliaid sy’n pori. Gall yr
un cemegion effeithio’r corff dynol hefyd.
Am filoedd o flynyddoedd, planhigion oedd prif ffynhonnell
meddyginiaeth i’r rhan fwyaf o bobloedd y byd. Yn Neuadd yr
Apothecari drws nesaf fe welwch sut oedd hen siopau fferyllydd yn
llawn o foddion a ffisig wedi eu gwneud o blanhigion.

Hyd yn oed heddiw mae tua 50% o feddyginiaethau y diwydiant
fferyllol naill ai’n defnyddio planhigion neu’n cael eu hysbrydoli gan
sylweddau naturiol.

Edrychwch ar fap o’r ardd hon ac fe welwch fod y patrwm yn
adlewyrchu systemau gwahanol y corff.

Ym mhob gwely blodau mae planhigion sydd wedi eu defnyddio ar ryw
adeg i drin afiechyd system benodol o’r corff.
Ychwanegwyd un gwely i ddangos planhigion a ddefnyddiwyd gan
Feddygon Myddfai, y meddygon llysiau enwog o Gymru.