Blogiau o'r Ardd

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Rhywogaeth o Goeden sydd yn y Tŷ Gwydr Mawr yn Cael ei Defnyddio i Greu Brechlyn COVID-19

  Yn adran Chile ein Tŷ Gwydr Mawr, mae yna goeden fach ddi-nod sydd o’r un rhywogaeth â’r goeden a fydd, cyn hir, yn chwarae rhan fawr yn y broses o amddiffyn Ewrop rhag y coronafeirws dros y blynyddoedd nesaf

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Glöynnod Byw yn ystod y Gaeaf

  Wrth i’r haf dod i ben, mae yna dal i fod digonedd o löynnod byw yma yn yr Ardd, yn cymryd mantais ar y planhigion blodeuol hwyr i ennill digon o egni i allu goroesi’r gaeaf. Ond ydych chi byth wedi gofyn beth mae glöynnod byw yn gwneud yn ystod y gaeaf – i le […]

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Dechrau cyffrous i’n hwb bywyd gwyllt

  Yr haf hwn, mae Tadorna Tours wedi bod yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau bywyd gwyllt o amgylch yr Ardd Fotaneg i ddifyrru ein hymwelwyr. Mae eu Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd, Tara Crank yn dweud wrthym am rai o’r darganfyddiadau cyffrous y maent wedi’u gwneud . . .

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Wythnos Cofiwch am Elusen

  Beth fydd eich gwaddol chi?

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Tyfwyr Byw’n Dda – Amser pizza

  Rydyn ni’n tyfu pizza! Y peth cyntaf yn y flwyddyn i gael eu plannu yw gwely o domatos, winwns, brenhinllys (basil), berwr arfog (rocket),ac wrth y planhigion caws mozzarella byffalo sy’n anodd iawn eu tyfu ac I’w gweld yn anaml iawn!

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Hynodion ymlusgol – Welwitschia mirabilis

  Mae’r pennaeth newydd y Tŷ Gwydr Mawr, dri swp o hadau gwerthfawr, ac mae un swp wedi egino, sy’n hynod o gyffrous i’n tîm.

  Darllen rhagor