Blogiau o'r Ardd

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Ffyngau mycorhisol mewn dôl blodau gwyllt

  Raphaella Hull, myfyriwr Doethuriaeth sydd ar ymweliad o Brifysgol Caergrawnt, yn esbonio pa mor bwysig y gall ffyngau mewn priddoedd fod i sefydlu dolydd llawn rhywogaethau

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag Carly Green

  Bruce Langridge yn sgwrsio â garddwriaethwr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Carly Green. Maent yn sgwrsio am foeseg defnyddio’r term ‘planhigion brodorol’ a sgiliau Carly yn tyfu planhigion gwyllt Cymreig

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Tyfwyr Byw’n Dda – Darren yn arwyddor ffordd

  Cefais y syniad o lunio arwydd fel ffordd o roi rhywbeth yn ôl i’r holl bobl sy’n defnyddio’r ardd i’w helpu i adsefydlu, fel yr wyf i wedi gwneud

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Gweision Neidr yr Ardd

  Mae’r Ardd yn fyw gan gynnwrf ar hyn o bryd, yn llawn pryfed o bob lliw a siâp – mae yna bili-palod, gwyfynod, cacwn, gwenyn unigol, lindys, sioncod gwair a chriciaid i enwi ond rhai. Ond, rhaid bod y gweision neidr ymysg y mwyaf trawiadol ohonynt, gan wibio o gwmpas yn gyflym iawn!

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Parti Peillwyr yng Nghanolfan Llwynihirion Brynberian

  Yn fis Mehefin, gwnaeth Canolfan Llwynihirion Brynberian cynnal digwyddiad ‘Parti Peillwyr’ am y tro cyntaf. Pwrpas y digwyddiad oedd i ddathlu peillwyr a phlanhigion gyda phobl o bob cefndir, trwy hwrwyddo tyfwyr ein Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr a’r Ardd Fotaneg.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Gerddi twll-y-clo yng ngardd Tyfu’r Dyfodol

  Os byddwch yn ymweld â gardd Tyfu’r Dyfodol (GTF), rhwng dau fur yr ardd ddeufur fe welwch ein gwelyau twll-y-clo

  Darllen rhagor