Tŷ Melyn

Mae pump ystafell gynadledda ysblennydd yn Dŷ Melyn

Maent yn amrywio mewn maint o ystafell fwrdd ar gyfer wyth o gynadleddwyr, i ystafell mewn arddull theatr i gant a deg o gynadleddwyr.

Mae golygfeydd ysblennydd, taflunydd, sgriniau ac offer aml-gyfryngol gan bob ystafell.

Lleoliad ardderchog, addas ar gyfer:

  • Cynadleddau
  • Cyfarfodydd Bwrdd
  • Diwrnodau Hyfforddiant
  • Seminarau
  • Lansiadau Cynnyrch
  • Cyflwyniadau
  • Arddangosiadau
  • Arddangosfeydd

Os oes diddordeb gennych mewn archebu ystafell yn Y Tŷ Melyn, cysylltwch â Sarah Williams ar 01558 667114 os gwelwch yn dda

Yr unig ran o blasty William Paxton sydd yn weddill heddiw yw’r adeilad trawiadol hwn. Bragdy, golchdy a cheginau oedd yma. Ar ôl goroesi’r tân ym 1931, a ddistrywiodd y prif blasty, daeth yr adeilad hwn yn ffermdy o’r enw Trawscoed.