Maes Chwarae i Blant

Mae’r maes antur hwn yn lle ardderchog i blant neidio, cripian, trolio, llithro a siglo

Yn cynnwys. . .

  • Gwifren Sip
  • SiglenniTrampolîn
  • Cylchfan
  • Canolfan Aml-Weithgaredd
  • Man Arbennig i Blant Bach
  • A Llawer Mwy

Bydd lloches yno hefyd i rieni a gwarchodwyr pan fo hi’n glawio!


Maes Chwarae i Blant – Ymwadiad
Rhaid i blant gael eu goruchwylio gan oedolyn cyfrifol bob amser.
Heb gyfyngu ar atebolrwydd GFGC am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan esgeulustod, ni all GFGC fod yn gyfrifol os bydd unrhyw anaf yn digwydd.