2 Chwef 2023

Modelau o ffyngau yn cael gwyliau ym Mharc Dinefwr

Bruce Langridge

Os bu i chi erioed ymweld â’r arddangosfa From Another Kingdom yma yn Nhŷ Gwydr Mawr yr Ardd Fotaneg, mae’n debyg y byddwch yn cofio’r modelau ceramig hardd o ffyngau.

Roedd y cynrychioliadau gwir faint hyn o ffyngau Prydeinig, yn bennaf, a wnaed bron i gyd gan Shirley Talboys, nid yn unig yn edrych yn real ond roeddent yn fanwl gywir ym mhob ffordd – cylchoedd y coesynnau, y tagellau, y mandyllau a’r lliwiau beiddgar neu ysgafn – roedd popeth yn berffaith.

Wedi i dros hanner miliwn o ymwelwyr eu gweld, caewyd yr arddangosfa yn 2017.

Y Gymdeithas Fycolegol Brydeinig sy’n berchen ar y modelau, ac mae wedi rhoi caniatâd i rai o’r modelau gael eu hailarddangos ar Stad Parc Dinefwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. O ddechrau mis Mawrth 2023, byddwch yn gallu eu gweld yn un o ystafelloedd arddangos Tŷ Newton, sef y tŷ godidog ym Mharc Dinefwr. Euthum â’r ffyngau draw yno yr wythnos diwethaf, ac roeddwn wrth fy modd ag ymateb brwdfrydig y Rheolwr Cyffredinol, Meg Anthony, a’i thîm, sydd o ddifrif yn helpu i godi proffil byd natur yn y Parc trwy gyfrwng yr arddangosfa hon ac arddangosfeydd eraill a chomisiynau celf.

Maent wedi fy ngwahodd draw i roi sgwrs ar droed am ffyngau yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Rwy’n cerdded ar draws parcdir hanesyddol Dinefwr yn rheolaidd, ac wrth fy modd yn sylwi ar y gwahaniaethau rhwng ei ffyngau a ffyngau’r Ardd Fotaneg. Gyda bron mil o flynyddoedd wedi’u dogfennu ynghylch y defnydd o’r parcdir, ac ynddo rai o goed parcdir hynaf Cymru, mae’r daith hon yn argoeli i fod yn un hynod o ddiddorol. Rwy’n gobeithio y gallwch ymuno â mi.