25 Ion 2023

Arsylwadau Gwirfoddolwyr Cadwraeth

Conservation Volunteers

Llonydd a heulog iawn, ond y tymheredd fymryn dros y rhewbwynt.

Wedi archwilio llwybrau moch daear yn y ‘Goedwig’ Bambŵ sy’n arwain at Borthdy’r Gogledd, ac wedi dod ar draws coeden wedi cwympo – roeddem yn meddwl mai Onnen oedd hi – gyda Phelenni Duon yn tyfu ar hyd y rhan fwyaf o’i 30 troedfedd.

Hazel – Yn dilyn noson oer, glir, nid oedd unrhyw wyfynod. Roedd i’r dderwen a’r onnen siâp hyfryd, ac roedd blagur dail yn dechrau ymddangos ar y ffawydden goprog.

Chris – Gwelsom un dryw eurben yn fforio yn yr iorwg ar un o’r coed yn y border coed ar ochr chwith y lôn wrth i ni ddynesu at y ffens i mewn i goedwig Porthdy’r Gogledd. (llun Peter) Wrth ddychwelyd o’r ‘helfa moch daear’, gwelsom un arall wrth y gât i ddod allan o’r goedwig (efallai’r un un).  Mae bob amser yn dda gweld dryw eurben.

Dilynais i a Nicki lwybr sefydledig o ben isaf Dôl Trawscoed i mewn i goedwig bambŵ Porthdy’r Gogledd i fyny at y ffens wifren.

Cawsom ginio i fyny’r grisiau yn y bwyty lle buom yn trafod ai ysgyfarnog neu gwningen oedd yn fideos John o lwynog.