2 Tach 2022

Chwilio am Ddyfrgwn. . .

Remy Wood

Ond  roedd un broblem. Doedd gen i’r un syniad ble na sut i ddod o hyd i ddyfrgwn.

A dyna lle roedd Paul yn cyfrif. Mae Paul yn gweithio yn yr Adran Cynnal a Chadw, ac roedd ei wybodaeth am ddyfrgwn yn allweddol i ddod o hyd i dri safle lle gallai dyfrgwn fod yn crwydro drwy nodi baw ffres yn eu hoff gynefinoedd. Roedd hyn yn rhybudd mor anodd y gallai fod i recordio’r creadur swil hwn ar dâp. 

Ar benwythnos 23 Medi gosodais gamera gan baratoi ar gyfer yr hyn a fyddai’n gyfnod maith yn y mannau hyn, gan obeithio am ddim mwy na chipolwg i fodloni fy niddordeb. Ychydig wyddwn i ar y pryd fod yr helwyr chwareus hyn lawer yn llai swil o flaen camera na’r targed yn ein prosiect blaenorol. Dim ond prin ddiwrnod yn ddiweddarach daeth un dyfrgi linc-di-lonc i fyny’r afon er syndod mawr i Paul ac i finnau.

Roedd natur swil dyfrgwn yn gwneud i ni gredu mai dim ond un ar y tro y byddem yn ei ddal ar ffilm, ac nid oedd ein canlyniad blaenorol yn rhoi fawr o gliwiau inni pa ryw oedd y dyfrgi hwn. Ond roeddem yn anghywir eto, oherwydd o 30 Medi tan 7 Hydref gwelsom bâr o ddyfrgwn ar 4 achlysur. Y rheswm tebygol yw bod y dyfrgwn hyn naill ai’n paratoi i baru ynte’n rhai ifanc o’r flwydddyn flaenorol (credwn mai cenawon y llynedd oeddent). 

Byddwn yn dal i geisio dysgu mwy am ein ffrindiau  dyfrllyd, er nad hwy yw’r unig rai sy’n teithio i fyny’r afon. Mae’r fan hon i’w gweld yn briffordd i amrywiol greaduriaid, gan gynnwy gwiwerod llwyd, llwynogod a minc (credwn hynny oherwydd ei fod yn llai, bod lliw’r gôt yn newid a’r gynffon yn fyrrach).